Театър

 

Проскеният изпълнявал ролята на фон за актьоритеПроскеният изпълнявал ролята на фон за актьорите

Престижните места на първия ред били разкошно украсени, и - какъвто бил случаят с Дорзинтес - дори надписани с имената на собствениците си. Театърът имал и ложа за най-високопоставените гости, като император Каракала (198-217), който посетил града през 214 г.

Имената на 10-те градски фили били изписани по седалките - така всеки гражданин знаел къде му е мястото.

Театърът изпълнявал и други функции. Най-вероятно на него се провеждали състезанията по пеене и поезия, които били част от прочутите Питийски спортни игри, провеждани на всеки четири години във Филипопол. Тези състезания били изключително популярни. В края на II - началото на III в. например, поетът Максим от Апамея, победител от много състезания нашир и надлъж по империята, не само спечелил Питийското поетическо състезание. Хората от Филипопол го харесали толкова много, че той получил филипополско гражданство и останал в града до смъртта си. Максим бил погребан във Филипопол заедно със статуя на Аполон, божествения покровител на изкуството му. Знаем историята на Максим от собствения му надгробен паметник, открит в съвременен Пловдив.