Театър

 

Тунелът към най-престижните места. Императорите и техните свити минавали по негоТунелът към най-престижните места. Императорите и техните свити минавали по него

Театърът на Филипопол бил построен по старата гръцка мода, между два от хълмовете на акропола. По това време римляните вече били изобретили арката, архитектурен пробив, който направил възможно изграждането на мегасгради като Колизея в Рим. Но този метод бил твърде скъп. Жителите на Филипопол предпочели по-евтиния вариант. Вместо да пилеят пари за многоетажна сграда с колонади, те разположили кавеата (полукръглата част на театъра със седалките) на склоновете на хълмовете.

Великолепният изглед към Тракийската долина и близките Родопи бил бонус.

28-те реда седалки в театъра на Филипопол са образец за съчетаване на практичност и социално разделение. Редовете били разделени на две равни части, с по 14 реда седалки във всяка. Това улеснявало придвижването между редовете и отделяло местата на бедното мнозинство в горната секция от по-скъпите седалки в долната секция.