Театър

 

 

Театърът на римски Пловдив е единственият реставриран античен театър в БългарияТеатърът на римски Пловдив е единственият реставриран античен театър в България

Как точно Дорзинтес и останалите хора от фила Хераклеида заслужили хубавите места в театъра не е известно. Онова, което е останало от събитието са два надписа - единият с името на Дорзинтес на едно от креслата в първия ред, вторият с думите "мястото на филата Хераклеида" шест реда по-горе.

Дорзинтес бил издънка на богат аристократичен тракийски род, който получил римско гражданство още през 50-те години на I в., и при всички случаи бил достатъчно влиятелен да има място на първия ред - античния еквивалент на оперната ложа. Но е много вероятно той и обикновените хора от филата Хераклеида да са дарили пари и безплатен труд за построяването на театъра на Филипопол.

В онези години хубавият театър бил задължителен за всеки град, който си струвал денариите. Римляните се влюбили в това гръцко изобретение векове преди да създадат империята си и когато започнали да разширяват държавата си, започнали да строят театри в новозавладените земи. Действително, по времето на римляните малцина харесвали поучителните трагедии на класически гръцки автори като Еврипид и Софокъл. Повечето предпочитали пикантните комедии и примитивния хумор на по-късните автори, давайки основание на интелектуалците да се оплакват, че интересът към театъра бледнеел в сравнение с този към гладиаторските игри.