Театър

 

Театърът на римски Пловдив, художествена реконструкцияТеатърът на римски Пловдив, художествена реконструкция


 

 
Построен: 108-114 г.

Диаметър на кавеата: 80 м 

Диаметър на орхестрата: 27 м

Проскений: 3 м височина

Редове: 28

Капацитет: до 5000 души

Къде: южните склонове на Трихълмието

Седнал на първия ред на разкошно мраморно кресло, надписано със собственото му име, Клавдий Тиберий Дорзинтес загърбил орхестрата (сцената) на театъра и погледнал нагоре. Шест редици по-нагоре, на по-евтини, но хубави места, седяли и приказвали хората от неговата фила (градска общност). Някои от тях забелязали погледа му и го поздравили. Би трябвало. Обикновените хора от останалите фили на Филипопол седяли на много по-лоши места от тях, високо горе.

Доволен, Дорзинтес им помахал с ръка и отново насочил вниманието си към орхестрата. Пиесата щяла да започне всеки момент и той, филархът (водачът) на фила Хераклеида, бил горд. Той и хората му помогнали за построяването на театъра и сега се радвали на престижни места.