Малка базилика

 

Връщане на мозайките в базиликата, 2013 г.Връщане на мозайките в базиликата, 2013 г.

Реставрацията беше мъчително дълга. Старите пластове от консервацията, които защитаваха мозайките, бяха внимателно премахнати. Липсващи фрагменти бяха допълнени със "свободни" каменни или керамични тесери. Всеки фрагмент от мозайката беше наново укрепен със специална епоксидна смола и метално укрепване. Готовите части бяха изолирани и оставени на съхранение в специално защитено помещени, готови да бъдат върнати по оригиналните им места.

През 2013 г., мозайките най-сетне се върнаха в Малката базилика. Сградата е вече отворена и всеки може да се наслади на изкуството на античните майстори на мозайки.

Проследете тук всеки етап от консервациията и реставрацията на мозайките.