Малка базилика

 

Момент от реставрационните работи, 2010-2013 г.Момент от реставрационните работи, 2010-2013 г.

През 2010 г., Фондация "Америка за България" се заинтересува от Малката базилика, и започна проект за консервация и реставрация на сградата, нейните мозайки и околностите й. Основната задача: някога изоставената църква да стане културно и историческо средище, което хвърля светлина върху миналото на Римски Филипопол и върху цивилизацията, която го е създала.

Мозайките, върнати на оригиналните им места, са центърът на проекта.

Преди да се стигне до това обаче, парчетата от мозайки трябваше да бъдат извадени от склада, да бъдат почистени отново, и да бъдат консервирани и реставрирани. През 2012 г. задачата беше поверена в опитните ръце на художника реставратор Елена Кантарева-Дечева. На нея и на екипа й им трябваха пет месеца, за да почистят повече от 50 фрагмента от мозайката, и да сглобят цялата картина. Впечатляващо, но не и изненадващо, повечето от камъчетата и керамичните плочки още стояха здраво по местата, където били сложени от отдавна мъртвия майстор.