Малка базилика

 

Малката базилика през 2011 г.Малката базилика през 2011 г.

Към края на VI в. Малката базилика била изоставена, заедно с много от сградите в града в равнината. Тук трудно можело да се устои на варварските нашествия, затова хората напуснали домовете си и се преместили на по-сигурния акропол.

Базиликата се превърнала в руина, а местните хора дълго време я използвали като източник на строителен материал. През Х-ХI в. по някакви причини някои от тях започнали да копаят в руините. Ямите от тяхната дейност оставили видими рани в мозаечния под на базиликата.

И все пак, останките от мозайките били толкова впечатляващи, че строителството на съвременен блок върху тях било спряно. През 1991 г. жилищната кооперация била построена на няколко метра встрани, и базиликата и близката част от крепостната стена с кула били изложени in situ. Мозайките в баптистерия били консервирани на място, а тези от църквата били вдигнати, няколко фрагмента от тях били консервирани, и прибрани в склад.

Минали години, и Малката базилика била оставена - почти забравена, напълно изоставена, скрита под бурени - да чака по-добри дни.