Малка базилика

 

Гълъби от баптистерия, детайлГълъби от баптистерия, детайл

През 475 г., Базилиск станал император, но след само 20 месеца бил свален от предшественика си Зенон (474-491). Новият-стар император заповядал всяка следа от присъствието на врага му да бъде унищожена. Първите редове на ктиторския надпис в Малката базилика също били премахнати.

Скоро след това базиликата изгоряла до основи. Не е ясно кога станало нещастието или какво го е причинило, но то може да е резултат от атака на варвари. Огънят унищожил много. Дървеният покрив и керемидите рухнали и затрупали вътрешността на църквата с отломки.

Хората обаче желаели църквата си възстановена. Малката базилика била вдигната от пепелищата, и новите основи легнали върху старите. Мозайките обаче така и не били реставрирани. Оставили ги на място и просто ги покрили с нов под от обикновени тухли.

Новата Малка базилика обаче имала друго, с което да впечатлява посетителите - баптистерия.

Пристроено при североизточния ъгъл на църквата, това малко помещение била много необходимо. Християнството било задължително за всички поданици на империята, и все повече хора изоставяли старата си вяра. Баптистерият на Малката базилика бил проектиран като място за кръщение не само на новородени, но и на възрастни хора. Той имал два входа - един за езичници и един за християни, - и мраморен басейн с форма на кръст, дълбок 1 м. Мраморни колони поддържали изящен покрив, а подът извън басейна бил украсен с едни от най-хубавите мозайки в тази част на империята: двойка гълъби и елен. Гълъбите символизирали Светия Дух, а еленът - душата, която се стреми към Бог.