Малка базилика

 

 

Надпис на ктитора БазилискНадпис на ктитора Базилиск

 

Но мозайките още не били готови. Някои части от пода вече били покрити със сложни композиции от триъгълници, кръгове и ромбове; от вази и гирлянди; от меандри с форма на свастика; от розети, които символизирали Рая и Христовата кръв, и от Соломонови възли, които символизирали силата на истинската вяра. Мозайките били сред най-доброто, правено от майсторите от Филипополската школа, които упражнявали изкуството си на много сгради - и частни, и обществени.

Най-важната част от мозайката на базиликата още не била започната. Това бил ктиторски надпис от 6 реда пред олтара, който възхвалявал Базилиск, главния военен командир на провинция Тракия. Базилиск имал собствено жилище във Филипопол и заслужил уважението на местните хора през 471 г., когато отблъснал от града разбунтувалите се готи. Базиликата всъщност била построена в негова чест.

Не знаем кой светец бил избран за покровител на църквата и нейното паство. Базиликата била открита през 1988-1989 г. при строителството на жилищен блок, и археоложката Мина Боспачиева, която я разкопавала, я нарекла Малката базилика. В непосредствена близост се намират две други филипополски базилики, една от тях е смятана за митрополитската църква на града.