Малка базилика

 

Баптистерият на Малката базилика с мозайка на еленБаптистерият на Малката базилика с мозайка на елен

Кога: втората половина на V - VI в.

Дължина: 20 м

Ширина: 13 м

Къде: бул. "Мария Луиза", между блокове 22 и 23


Коленичил на земята, майсторът бързал. Дебелият хоросанов слой бързо изсъхвал, а мъжът трябвало да довърши до края на деня сложния кантарос, от който излизали клонки, с който се бил захванал. Мъжът и кантаросът се намирали в олтарната апсида, която щяла да бъде най-свещеното място на бъдещата църква. Символичното значение на мозайката отговаряло на нейната позиция - кантаросът представял възкресението и вечния живот, които очаквали вярващите.

Майсторът обаче не мислел за символизъм. Поставяйки тесера след тесера - парчета счупена керамика, черни и бели камъни и плочки от стъклен смалт - той съсредоточено следвал линиите на рисунката, очертана в мокрия хоросан. Майсторът знаел колко е важна задачата му. Мозайките ще покрият всеки квадратен сантиметър от пода, а когато бъдат завършени, върху тях ще поставят два реда колони, амвон и олтарна преграда от мрамор. След това ще дойдат художниците. Те ще покрият стените с мазилка, и ще я изпишат със сложни декоративни украси.

Веднъж завършена, базиликата при най-източната улица на Филипопол и източната крепостна стена, щяла да е истинско съкровище. При южната й страна имало параклис, а при северната - редица от допълнителни помещения. Църквата била близо до източния некропол на града и до мартириона на 37-те филипополски мъченици край пътя за Константинопол.