Надпис на Базилиск

Надпис на Базилиск

Схема на мoзайката в
нареден вид