Боговете

 

 

Митра бил покровител на войниците, II в. Пловдивски Археологически музей Митра бил покровител на войниците, II в. Пловдивски Археологически музей Митра бил покровител на войниците, II в. Пловдивски Археологически музей Митра бил покровител на войниците, II в. Пловдивски Археологически музей

Митра, популярният зороастрийски бог, почитан от римските войници, така и не открил много поклонници във Филипопол, защото в Тракия нямало значителни гарнизони. Сред поклонниците му били някои тракийски ветерани, които се завърнали в града и околностите му след уволнението си.

Египетски божества като Харпократ се появяват по монети на Филипопол, но липсата на други свидетелства за култова дейност навежда на мисълта, че монетите били отсечени само, за да се угоди на Хадриан, който бил поклонник на египетската религия.

При разкопките в северната част на форума на Филипопол била открита златна пластинка с магическо заклинание. Свита на тръбичка, за да бъде носена като амулет, тя носи гръцкия надпис: "Баал, Баал, дай на Миртил живот, радост, смелост”. Баал е близкоизточно божество и магическият амулет пристигнал във Филипопол може би с имигрант, а може би с търговец, през II-III в.

Следите от някога процъфтяващите езически култове във Филипопол се изчерпват основно в надписи, оброчни плочи, монети. Нито един храм в града не е археологически проучен.

Повече е съхранено от храмовете на двете големи монотеистични религии в империята, юдаизма и християнството.