Боговете

 

 

Хермес украсявал много обществени сгради във Филипопол. Този релеф е част от украсаjd на градския стадион. Пловдивски Археологически музейХермес украсявал много обществени сгради във Филипопол. Този релеф е част от украсаjd на градския стадион. Пловдивски Археологически музей

Най-популярният от тях, засенчван само от Аполон, бил Хермес. Богът на търговията и кражбата имал стари връзки с траките - Херодот казва, че той бил покровител на тракийските аристократи. Хермес се появява по градските монети на Филипопол, в града имало негови статуи от бронз и мрамор, а няколко обществени сгради били украсени с херми - двулицеви статуи на бога с еректирали фалоси. Хората, които минавали край тях - особено жените - ги докосвали, вярвайки, че това ще им донесе късмет и плодовитост. Обичаят бил разпространен в цялата империя и в големите градове всяка година се организирали големи и разюздани шествия в чест на Хермес.

Някои богове и богини във Филипопол дошли от по-далеч, като Близкия Изток и Египет. Фригийската Кибела, известна като Майката на боговете, била добре посрещната през II в., заради близостта си с тракийската Велика Богиня. Кибела имала светилище в покрайнините на Филипопол и много от поклонниците й били траки. Случаят с божеството, известно като Сирийската богиня, може би е подобен. Смятана за аналог на тракийската Велика Богиня, тя имала храм и жрец във Филипопол.

Сабазий е по-особен. Смята се, че култът му произлиза от Тракия и бил отнесен в Мала Азия много преди новата ера. Там той се променил и по време на римската ера се върнал в родината си. Сабазий имал много поклонници във Филипопол и околностите му, които му посвещавали благодарствени надписи и характерните бронзови ръце, извършващи благославящ жест.