Боговете

 

Местни божества: Тракийският Бог Конник с Трите нимфи, III в., Пловдивски Археологически музейМестни божества: Тракийският Бог Конник с Трите нимфи, III в., Пловдивски Археологически музей

В града традиционната религия на местното население, траките, останала изключително популярна. Старите божества - Великата богиня и Великия бог - не били забравени, особено в околностите на Филипопол, където живеели основно траки. Старата вяра имала поклонници и в самия град, както свидетелстват многобройните оброчни плочки с изображения на Тракийския бог-конник. Находките предполагат, че светилището му е било на Трихълмието.

Но още преди идването на римляните в тракийските земи се смесвали различни религии. Няколко гръцки богове и богини например били абсорбирани от местни божества. Вземете например Аполон Кендризос, божественият закрилник на Филипопол. Имената му подсказват, че той бил комбинация от тракийския Бог конник и гръцкия бог на слънцето. Храмът му се намирал извън крепостните стени, на върха на най-високия хълм на Филипопол, Джендем тепе. Значението на Аполон Кендризос за града било толкова голямо, че на него били посветени специални спортни игри, а храмът и статуята на бога редовно се появявали на монетите на Филипопол. Когато Елагабал установил своя култ в града, той просто взел храма на Аполон Кендризос. През следващите няколко години споделящите общ храм божества били изобразявани заедно на монетите.

Аполон не бил единственият. Траките във Филипопол почитали и Асклепий, Хигия, Артемида, Херакъл и Плутон. Някои от тях, като здравеносните божества Асклепий и Хигия, имали свои светилища, други били изобразявани по монети и оброчни плочки.