Смъртта

Скъпа бронзова купа, оставена като погребален дар, Пловдивски Археологически музей Скъпа бронзова купа, оставена като погребален дар, Пловдивски Археологически музей В античността, формата на саркофазите имитирала тази на храм. Капак на саркофаг от лапидариума на Пловдивския Археологически музей В античността, формата на саркофазите имитирала тази на храм. Капак на саркофаг от лапидариума на Пловдивския Археологически музей Надгробен паметник на ветерана Гай Юлий Грат, I в.сл. Хр. Надгробен паметник на ветерана Гай Юлий Грат, I в.сл. Хр.
Накити, погребани с богата дама в източния некропол, Пловдивски Археологически музей Накити, погребани с богата дама в източния некропол, Пловдивски Археологически музей Кантарос с релефна украса с Дионис и Зевс, погребан със собственика си. Пловдивски Археологически музей Кантарос с релефна украса с Дионис и Зевс, погребан със собственика си. Пловдивски Археологически музей Кутия за лекарства и медицински инструменти от гроб на лекар, Пловдивски Археологически музей Кутия за лекарства и медицински инструменти от гроб на лекар, Пловдивски Археологически музей
Декорация за колесница от западния некропол с Херакъл, Каракала и слон. Пловдивски Археологически музей Декорация за колесница от западния некропол с Херакъл, Каракала и слон. Пловдивски Археологически музей Надгробен надпис на гладиатора Феропс, II-III в. Пловдивски Археологически музей Надгробен надпис на гладиатора Феропс, II-III в. Пловдивски Археологически музей Надгробен паметник със сцена "погребално угощение", Пловдивски Археологически музей Надгробен паметник със сцена "погребално угощение", Пловдивски Археологически музей
Теракотена фигурка на Афродита, западен некропол, II в., Пловдивски Археологически музей Теракотена фигурка на Афродита, западен некропол, II в., Пловдивски Археологически музей Части от златен венец, погребан със собственика си в околностите на Пловдив през II в., Пловдивски Археологически музей Части от златен венец, погребан със собственика си в околностите на Пловдив през II в., Пловдивски Археологически музей
Виж всички галерии