Да реставрираш мозайките от Малката базилика

Откривателски момент: мозайките при разкопките от 1988-1989 г. © Елена Кантарева-Дечева Откривателски момент: мозайките при разкопките от 1988-1989 г. © Елена Кантарева-Дечева Разкопките © Елена Кантарева-Дечева Разкопките © Елена Кантарева-Дечева Баптистерият по време на разкопките, горе вдясно - мозайка на елен © Елена Кантарева-Дечева Баптистерият по време на разкопките, горе вдясно - мозайка на елен © Елена Кантарева-Дечева
Мозайките през 1998 г. © Елена Кантарева-Дечева Мозайките през 1998 г. © Елена Кантарева-Дечева Мозайката на терен, след разчистването © Елена Кантарева-Дечева Мозайката на терен, след разчистването © Елена Кантарева-Дечева Преди отнасянето им от терена, мозайките са облепват с предпазни платна © Елена Кантарева-Дечева Преди отнасянето им от терена, мозайките са облепват с предпазни платна © Елена Кантарева-Дечева
Отделяне на мозайките от терена през 1998 и 2000 г. © Елена Кантарева-Дечева Отделяне на мозайките от терена през 1998 и 2000 г. © Елена Кантарева-Дечева Мозайката преди реставрацията © Елена Кантарева-Дечева Мозайката преди реставрацията © Елена Кантарева-Дечева Мозайките, оставени на място в базиликата, през 2012 г.  © Елена Кантарева-Дечева Мозайките, оставени на място в базиликата, през 2012 г. © Елена Кантарева-Дечева
Гърбовете на отделените от терена фрагменти се почистват © Елена Кантарева-Дечева Гърбовете на отделените от терена фрагменти се почистват © Елена Кантарева-Дечева Гърбовете на фрагментите се подготвят за реставрация - поставят се бордюр и арматура © Елена Кантарева-Дечева Гърбовете на фрагментите се подготвят за реставрация - поставят се бордюр и арматура © Елена Кантарева-Дечева Мозайките се закрепват с нови основи от пено-епоксидна смола © Елена Кантарева-Дечева Мозайките се закрепват с нови основи от пено-епоксидна смола © Елена Кантарева-Дечева
Предпазните платна от лицето на мозайката се премахват © Елена Кантарева-Дечева Предпазните платна от лицето на мозайката се премахват © Елена Кантарева-Дечева Почистване на лицето на мозайката © Елена Кантарева-Дечева Почистване на лицето на мозайката © Елена Кантарева-Дечева Старите хоросанови китове от мозайката се отстраняват и се слагат нови © Елена Кантарева-Дечева Старите хоросанови китове от мозайката се отстраняват и се слагат нови © Елена Кантарева-Дечева
Разрушенията се ретушират с оригинални тесери © Елена Кантарева-Дечева Разрушенията се ретушират с оригинални тесери © Елена Кантарева-Дечева Ретуширане на разрушения с оригинални тесери © Елена Кантарева-Дечева Ретуширане на разрушения с оригинални тесери © Елена Кантарева-Дечева Реставрираните мозайки, преди връщането им в Малката базилика © Елена Кантарева-Дечева Реставрираните мозайки, преди връщането им в Малката базилика © Елена Кантарева-Дечева
Виж всички галерии