Боговете

Оброчна плочка с изображение на местно божество, тракийския Бог Конник, Пловдивски Археологически музей Оброчна плочка с изображение на местно божество, тракийския Бог Конник, Пловдивски Археологически музей Дионис и Зевс украсяват този кантарос за вино, Пловдивски Археологически музей Дионис и Зевс украсяват този кантарос за вино, Пловдивски Археологически музей Релеф на Антиной, обожественият любимец на император Хадриан, Пловдивски Археологически музей Релеф на Антиной, обожественият любимец на император Хадриан, Пловдивски Археологически музей
Оброчна плочка с божества-пришълци от Гърция - Зевс и Хера. Пловдивски Археологически музей Оброчна плочка с божества-пришълци от Гърция - Зевс и Хера. Пловдивски Археологически музей Тракийският Бог Конник с Трите нимфи, III в., Пловдивски Археологически музей Тракийският Бог Конник с Трите нимфи, III в., Пловдивски Археологически музей Митра бил покровител на войниците, II в. Пловдивски Археологически музей Митра бил покровител на войниците, II в. Пловдивски Археологически музей
Релеф на здравеносните божества. Пловдивски Археологически музей Релеф на здравеносните божества. Пловдивски Археологически музей Херакъл и император Каракала са изобразени като равни на тази украса за колесница. Пловдивски Археологически музей Херакъл и император Каракала са изобразени като равни на тази украса за колесница. Пловдивски Археологически музей След Аполон, Хермес бил най-популярното гръцко божество във Филипопол. Пловдивски Археологически музей След Аполон, Хермес бил най-популярното гръцко божество във Филипопол. Пловдивски Археологически музей
Църквата "Св. Св. Константин и Елена" е наследник на най-стария християнски храм в Пловдив, основан в началото на IV в. Църквата "Св. Св. Константин и Елена" е наследник на най-стария християнски храм в Пловдив, основан в началото на IV в. Теракотена фигурка на Афродита, западен некропол, II в., Пловдивски Археологически музей Теракотена фигурка на Афродита, западен некропол, II в., Пловдивски Археологически музей Филипополска монета с портрета на император Елагабал (218-222), Пловдивски Археологически музей Филипополска монета с портрета на император Елагабал (218-222), Пловдивски Археологически музей
Виж всички галерии