Форум и Одеон

 

Жителите на Филипопол се събирали на форума, за да купуват храна и редки скъпи предмети, да научават клюките и последните новини за обширната империяЖителите на Филипопол се събирали на форума, за да купуват храна и редки скъпи предмети, да научават клюките и последните новини за обширната империя

Максимин Тракиец бил интересна личност, римското въплъщение на самосъздадения човек. Роден и възпитан като овчар, той бил изключително силен, умен и справедлив. Постъпил в армията и само за няколко години се превърнал в любимец на императорите Септимий Север (193-211), Каракала (198-217), Елагабал (218-222) и Александър Север (222-235). След смъртта на последния империята била толкова нестабилна, че легионите, които Максимин Тракиец командвал, го обявили за император – и той охотно приел. Но Максимин Тракиец се чувствал несигурен на новата си позиция и скоро разкрил неподозирано жестока страна на характера си. Но жесток или не, той бил император, и на форума на Филипопол и други обществени места били издигнати статуи на него и на сина му, добрия Вер.

Статуите не останали там за дълго. През 238 г. - Годината на шестте императора - опозицията надвила Максимин Тракиец. Той и синът му били осъдени на дамнацио меморие, най-лошия кошмар на всеки император. Всяка физическа следа от съществуването им била заличена – от споменаванията в историческите книги до почетните надписи и статуи.

Затова чиракът клечал на форума на Филипопол в студения дъждец. Трябвало да изтрие имената на мъжа, от когото се боял, и на мъжа, когото обичал. Виковете на робите, които чакали да съборят статуята и постамента и да ги отнесат заедно с другите отломки от паметниците на прокълнатите императори, извадили чирака от унеса му. Ударите на длетото му отекнали в студения и неестествено тих форум и се смесили с нежното потропване на дъжда по каменните олуци. Чиракът изтрил името на сина, после това на бащата. Не се старал особено. Било студено, и имал още няколко надписа за изтриване. Един от тях се намирал на километрична колона, която трябвало да отбелязва 11-та миля от Филипопол на един от най-оживените пътища към града. Колоната обаче още чакала в работилницата, защото новините за падението на Тракиец пристигнали, преди да я откарат на мястото й.