Форум и Одеон

 

Форумът на римски Пловдив, художествена реконструкцияФорумът на римски Пловдив, художествена реконструкция

Кога: началото на I в. – средата на V в.

Дължина (север-юг): 143 м

Ширина (изток-запад): 136 м

Открита площ: 11 ха

 

Зъзнейки в студения пролетен дъжд, чиракът на каменоделеца погледнал отново надписа на постамента, който трябвало да изтрие. "На добър час" – прочел той на него. "Статуя на най-великия и най-божествен император Гай Юлий Вер Максим Щастлив Благочестив Август, владетел на обитавания свят, син на най-великия и най-божествен император Гай Юлий Вер Максимин Август, поставена от Филипопол, великолепния главен град на провинция Тракия, когато провинциален наместник е Симоний Юлиан и Аврелий Аполонид, син на Аполодор, е първи архонт, и е под грижата на споменатите с парите, които останаха. Щастливо."

Чиракът сложил длетото си върху името на Гай Юлий Вер Максим и се поколебал, преди да нанесе първия удар. Не толкова отдавна той, чиракът, помагал на своя майстор за изсече същия този надпис, както и няколко други, всичките посветени на Вер. По онова време най-великият и най-божествен Вер бил прочут като тъй красив и приятен, че жените в Рим били луди по него, и хората от цялата империя го обичали. Сега Вер не бил нито велик, нито божествен, нито щастлив. Дори не бил жив. Той и баща му, бруталният император Гай Юлий Вер Максимин (235-238), известен просто като Максимин Тракиец, били свалени и убити от опозицията през април 238 г.