Епископска базилика


Споменът за голямата църква се вкоренил в локалната памет. Няколко десетилетия след разрушаването на базиликата, в края на VI в., на мястото на централния кораб изникнало гробище. Погребенията тук продължили до ХII в., досега са разкопани 95 гроба.

Аурата на святост останала да витае над мястото и във вековете, в които некрополът също бил изоставен. През 1850-те на мястото на някогашния северен кораб на епископската базилика била построена католическата катедрала "Св. Лудвиг". Тя още е там, на място, смятано за свещено от поколения пловдивчани.

Останките от базиликата били открити по време на строеж на подлез в средата на 1980-те. Археолозите проучили южния кораб, част от централния кораб, апсидата и част от атриума. Мозайките били вдигнати и преместени в Археологическия музей на Пловдив. Днес на мястото на грандиозната сграда стоят едва различими останки от основи.