Източна порта

 

Това била най-голямата и важна улица във Филипопол, единствената с широки тротоариТова била най-голямата и важна улица във Филипопол, единствената с широки тротоари

Краят на строителството бил отбелязан с тържествен надпис на латински и гръцки, който съобщавал, че Марк Аврелий платил за построяването на стената. Надписът бил вграден в новопостроената Източна порта на укреплението.

Маркоманите не стигнали Филипопол и животът около Източната порта и арката продължил постарому. Това продължило до края на 251 г., когато готите опустошили града. Но Филипопол се съвзел от разрушенията, и през IV в. районът около Източната порта и арката отново се променил.

Старата крепостна стена била съборена. На десетина метра северно била построена нова крепостна стена от камъни и тухли, която  включила триумфалната арка в себе си. Арката била превърната, често с преизползване на по-старите камъни и декорации, в новата Източна порта на Филипопол. Старият й дизайн с един основен вход и два допълнителни бил запазен. От двете й страни били построени кули, които да я пазят при атаки.

Някогашният паметник за имперско посещение се превърнал в най-голямата и важна градска порта на Филипопол. Значението й нараснало още след 330 г., когато император Константин I (306-337) направил Бизантиум столица и го нарекъл Константинопол.