Източна порта

 

Улица и Източна порта на римски ПловдивУлица и Източна порта на римски Пловдив

Гробът на войника е неочаквано и вълнуващо свидетелство за имперската визита в града. Но той бил нещо, което засегнало шепа хора, основно другарите на Марк Улпий Стаций в армията.

За жителите на Филипопол останал друг, голям и забележителен, спомен от посещението на Хадриан - мраморна триумфална арка. Тя била поръчана, построена и заплатена от самия град, който не пестил средства за нейната декоративна фасада. По онова време градът в равнината нямал крепостни стени, и арката била построена на най-удобното място - на главния път към Бизантиум и Босфора.

Хадриан пръв минал под нея.

Но щом императорът напуснал града, арката бързо станала част от ритъма на всекидневието. Надвисвайки над съседните къщи и близкия храм на Здравеносните божества, арката станала място, през което минавали всякакви хора – бедни и богати граждани, селяни, чуждестранни търговци, войници. Скоро всички свикнали с величавата й фасада и спрели да я забелязват.

Няколко десетилетия по-късно нещата се променили. Опасността от нашествието на маркоманите накарала император Марк Аврелий (161-180) да започне ударно строителство на укрепления в тази част на империята. През 172 г. масивна каменна стена оградила онази част от Филипопол, която била в равнината. Източното трасе на стената било построена на десетина метра южно от триумфалната арка, оставяйки нея и околните къщи и улици незащитени.