Източна порта

Източна порта на римски Пловдив, художествена реконструкцияИзточна порта на римски Пловдив, художествена реконструкция

Кога: Построени през II в. порта, улица, сгради и крепостни стени. Изцяло реконструирани през IV в. Частични реконструкции през V в.

Къде: площад "Александър Малинов"


През 123 г., или може би през 131 г., император Хадриан (117-138) напуснал Филипопол и продължил пътуването си из балканските провинции на империята. Той и верните му придружители - преторианската гвардия и личната конница на императора - продължили на запад по Виа Диагоналис. Няколко часа по-късно, звукът на маршируващи крака и конският тропот по паважа заглъхнали и Филипопол, който живял във вихъра на празненствата в чест на Хадриан, бавно се върнал към всекидневния ритъм.

Посещението на Хадриан ще да е било кратко, защото не заслужило и ред в книгите на историците от епохата. Но то се случило, а градът запазил няколко важни свидетелства за него.

Едно от тях е в източния некропол на Филипопол. Това е надгробната плоча на един войник, чиято задача била да следва неотклонно императора. Марк Улпий Стаций бил еквес сингуларис, конник от личната императорска кавалерия. Как е починал не е известно, лаконичният надпис на паметника, който брат му поръчал на местен каменоделец, не споменава нищо за това. Но щом кавалеристът е бил във Филипопол, императорът също трябва да е бил там.