Укрепителна система

 

На площад На площад "Атанас Кръстев", в стария Пловдив, виждате как върху античните крепостни стени стъпват средновековни укрепления и възрожденски къщи

Части от римската укрепителна система на Филипопол са запазени основно на Трихълмието. На Небет тепе, най-високият хълм на античния акропол, те се пресичат и застъпват с по-ранни и по-късни укрепления и често е трудно да различите кой зид от коя епоха е. Нещата са по-ясни в добре запазената Кръгла южна кула от III в. и близката Хисар капия. Хисар капия, една от основните порти на крепостта на акропола, е строена през средновековието, но се смята, че основите й лежат върху тези на нейния античен предшественик.

 

Най-лесният начин да придобиете представа как античните крепостни стени са строени една върху друга и как всяко поколение използвало построеното по-рано, е да посетите площад "Атанас Кръстев", на Трихълмието. Върху могъщите квадри от стената на Марк Аврелий стоят ранно-средновековни каменни блокове, а върху тях са построени няколко възрожденски къщи.

Научете повече за Източната порта в крепостната стена на града в равнината тук.