Укрепителна система

 

Крепостната стена от V-VI в. минава върху един от богатите квартали на ФилипополКрепостната стена от V-VI в. минава върху един от богатите квартали на Филипопол

В следващите два века градът нямал такъв късмет. Филипопол бил сред градовете, опустошени от хунския вожд Атила (434-453), известен още и като Бич Божи, и неговите орди през 441-442 г. Готите на Теодорих Страбон превзели Филипопол през 471 г. Заплахата от готското нашествие изчезнала едва след 488 г., когато народът напуснал Балканите завинаги и се отправил към Италия. Белезите от войните били толкова тежки, че през 505 г. император Анастасий I (491-518) освободил Филипопол от някои данъци.

През бурните V и VI в. гражданите на Филипопол се опитвали да защитят града си. Те изоставили стените на Марк Аврелий. Изкопали широк 15 м вал и построили край него нова крепостна стена от камъни и тухли. Стената била построена толкова набързо, че на някои места основите й били положени върху изоставени къщи и обществени сгради. Можете да я видите и сега, в разкопаната част край тунела под Трихълмието.

Филипопол останал непокътнат при нашествието на аварите от 578 г. Не е известно обаче как е преживял нахлуването на 100 000 славяни на Балканите година по-рано. Събитията съвпадат с разрушаването на епископската базилика, многозначителен пример за това, че новата стена не била достатъчно здрава.