Укрепителна система

 

Пъзел от укрепления: на върха на Небет тепе се преплитат крепостни стени от античността и средновековиетоПъзел от укрепления: на върха на Небет тепе се преплитат крепостни стени от античността и средновековието

Събитията от 251 г. били съдбоносни и за Филипопол. След векове на мир, градът изпитал нещастието на войната.

Филипопол имал крепостна стена много преди идването на римляните. Стръмните склонове на акропола били защитени от здраво укрепление през IV в.пр.Хр., и през следващите векове хората го поправяли и преустройвали поне два пъти.

Когато през 45 г. Рим анексирал Филипопол, старите укрепления били запазени, но нищо ново не било построено. Градът бил смятан за сигурен, защото бил далеч от нестабилната дунавска граница и система от укрепления охранявала проходите през Стара планина. В цялата провинция Тракия имало гарнизон от едва 2000 римски войници. За сравнение, по същото време в граничната провинция Мизия имало четири легиона с около 5000 войници във всеки. Броят им се удвоявал от мъжете в помощните части.

Но Филипопол бил далеч от проблемите. Градът се разраствал незащитен в равнината южно от акропола и харчел парите си за по-необходими обществени проекти като изграждане на улици, форум, храмове, бани, стадион и други.

През 160-те над Филипопол изведнъж надвиснала опасност.

Когато легионите на Марк Аврелий се завърнали от войните си с партите в Азия, те донесли със себе си смъртоносна болест. Т.нар. Антонинова чума изтребила толкова хора, че отслабената римската армия с мъка удържала атаките на маркоманите по дунавската граница. Марк Аврелий изкарал остатъка от живота си в опити да ги спре, а за утеха пишел своите прочути "Размисли към себе си".