Смъртта

 

Теракотена фигурка на Афродита, западен некропол, II в., Пловдивски Археологически музейТеракотена фигурка на Афродита, западен некропол, II в., Пловдивски Археологически музей

Филипопол не е изключение. В римско време градът имал четири некропола, разположени около основните пътища, водещи във и от него.

Източният некропол е може би най-ранният. Той служил на Филипопол от I до III в., когато постепенно бил застроен с къщи. Промяната е разбираема. Градът се разширявал и гробището било прекалено близо до центъра, че да го оставят на мъртвите. Това не продължило дълго. През IV-VI в., когато гражданите потърсили сигурността на крепостните стени, местността отново станала гробище, този път - християнско. Поне отчасти неговата привлекателност се дължала на мартириона на 37-те филипополски мъченици, който се намирал наблизо, край пътя за Константинопол.

Некрополът югоизточно от града бил използван от края на I в. до края на V в. Тракийските надгробни могили в него били толкова много, че до неотдавна пловдивчани наричали местността Гъстите могили. Около тях имало и простички гробове покрити с тухли, и гробници.

През годините югоизточният некропол на Филипопол бавно се местел, отразявайки движението на живия град. След разрушителната готска инвазия от 251 г., гробището се придвижило на север и на местата, където преди били домовете на живите, се появили домовете на мъртвите.