Смъртта

 

Кантарос с релефна украса с Дионис и Зевс, погребан със собственика си. Пловдивски Археологически музейКантарос с релефна украса с Дионис и Зевс, погребан със собственика си. Пловдивски Археологически музей

Около могилата имало още гробове. Разпръснати около източните крепостни стени на града и важния път към Бизантиум (бъдещия Константинопол), те образували източния некропол на Филипопол. В него имало и други гробници, но по-бедните жители на града били полагани в гробове, издълбани в земята и покрити с тухли. Некрополът не бил само за траки. В обособена част по гръцка и римска мода се издигали тържествените надгробни паметници на преселниците от Мала Азия и Италия и техните потомци.

 

Източният некропол на римски Филипопол бил създаден преди идването на римляните, и - с прекъсвания - бил използван много след залеза на империята. През IV-III в.пр.Хр. тук погребвали тракийски воини, а в османско време могилата на аристократа била използвана като мюсюлманско гробище. Днес част от древния некропол дели терен с централното гробище на Пловдив.

В градовете хората не само живеят. Те умират в тях и колкото по-дълго живее един град, толкова по-големи стават гробищата му.