Да разгадаеш мозайките на Малката базилика

 

 

Свастиката е древен космически символ, а меандърът е смятан за опростена форма на лабиринт