Да разгадаеш мозайките на Малката базилика


Розетата е по-стара от християнството. За ранните християни тя символизира кръвта на Исус