Да разгадаеш мозайките на Малката базилика


Соломоновият възел е стар символ с много значения. Може да се тълкува като изображение на вечността и на вярата