Да разгадаеш мозайките на Малката базилика

Вазата олицетворява съда, в който се събира манната небесна