Да разгадаеш мозайките на Малката базилика

 

Гълъбът символизира Светия Дух, който се явява при кръщението на Исус на река Йордан