Градът

 

Реставрирани останки от форума и одеона на римски ПловдивРеставрирани останки от форума и одеона на римски Пловдив

Под римска власт Филипопол разцъфтял. Той се намирал на оживения път Виа Диагоналис от Босфора към Централна Европа, който римляните построили в средата на I в. За броени години, градът се превърнал в търговско, административно и производствено средище. В него се събирали богатства и хора от Тракия, Италия и Мала Азия - резултатът бил още по-голям растеж. Скоро след установяването на римската власт, при император Веспасиан (69-79), старата агора на Филипопол била разрушена и на мястото й построили по-голям форум. Улиците също били разширени.

 

Управлението на династията на Антонините (96-192) било време на просперитет за империята - и за Филипопол. При Хадриан (117-138), центърът на града бил изцяло обновен и в източните части била построена мраморна триумфална арка. Новите сгради били по-грандиозни, по-изящни и по-скъпи от предходните, и пясъчникът бил заменен с мрамор. Улиците били построени отново и под тях била положена мрежа от канализационни тръби. Към края на II - началото на III в., били построени два големи акведукта, които захранвали града с прясна вода от Родопите. В центъра се появили и обществени бани, а за забавлението на гражданите били построени театър и стадион.

Това бил градът, който Лукиан описал като "един от най-великите и най-благородните в цялата страна! Великолепието му се различава дори от дистанция", влагайки думите си в устата на Хермес.