Акведукт

 

Канализационната система на града лежала скрита под улицитеКанализационната система на града лежала скрита под улиците

Обикновените домакинства разчитали на обществените чешми. Търсенето на вода било толкова голямо, че в града постоянно се строели нови обществени чешми. За да бъде по-евтино, строителите често използвали като строителен материал останки от по-стари сгради и паметници. Такъв е случаят с един мраморен олтар с посветителен надпис. Век след поставянето му на някакво обществено място, олтарът бил преместен и преизползван като лице на обществена чешма. Сега можете да го видите в Археологическия музей на Пловдив.

 

Уличната система на Филипопол била изградена преди идването на римляните. Проектирането и изграждането на канализацията обаче е несъмнено римски принос за подобряването на живота в града. Първите канали били положени под уличната настилка в началото на II в., по време на цялостното преустройство на града. Следващата значителна реконструкция била извършена при възстановяването от разрушителното готско нашествие от 251 г. Канализацията била занемарена около края на V в., по време на бурните времена, когато гражданите изоставили жилищата си в равнината и се преселили на по-сигурния акропол.