Акведукт

Тръби под мозаечния под на сграда Ейрене, които захранвали с вода фонтана на къщатаТръби под мозаечния под на сграда Ейрене, които захранвали с вода фонтана на къщата

Следите от сложната водоснабдителна система на римски Филипопол още се виждат в и около града и днес, 1500 години след като спряла да работи.

Двата акведукта, които довеждали водата на изворите при родопските села Куклен и Марково, са най-забележителните. Могъщите им останки - дори каптажите са запазени - стигат от планината до самия град. В една част от трасето им, при съвременния квартал Коматево, акведуктите са толкова близо един до друг, че ги дели разстояние от само 30-40 м.

Значителна част от западния акведукт е била запазена толкова добре, че през 1980-те била лесно реконструирана. Можете да я видите на ул. "Коматевско шосе", надвиснала над оживения градски трафик.

Акведуктите били построени през II-III в. и вероятно били изоставени след средата на V в.

Някои историци твърдят, че акведуктите се сливали в един водопровод малко преди да влязат в града. Според други влизали в града поотделно. Каквато и да е истината, акведуктите събирали водите си на едно място – в големия резервоар на акропола. Оттук керамични тръби отвеждали водата към и през града, който се простирал южно от хълма. Водоснабдяването на града в низината се възползвало от естествения наклон на терена, повечето от каналите и тръбите са открити под улиците, които вървят от север на юг. Част от тръбите, разбира се, са откривани и под улиците, които вървят от изток на запад.

Основните канали захранвали големите обществени сгради, като баните, синагогата, обществения воден часовник и обществените чешми. Само богатите домакинства можели да си позволят течаща вода. Тя била отвеждана по оловни тръби, вързани за основните канали, за да захранва кухни, бани, тоалетни и шадравани.