Акведукт

 

Акведукт, римски ПловдивАкведукт, римски Пловдив
Акведукт, римски Пловдив

Кога: края на II – началото на III в.

 

Обща дължина: 30 км
Капацитет: 43 000 куб.м дневно
Къде да се види:Коматевско шосе 


Бил един най-обикновен ден от живота на римски Филипопол. Търговците продавали и купували на форума. Кръчмите и влажните зали на обществените бани били пълни с клиенти. Робите на хората, които не можели да си позволят вода у дома, клюкарели на опашките пред обществените чешми. Младата съпруга на богат сенатор забавлявала гостенките си в просторния атриум в семейния дом; момичетата се плискали и смеели в покрития с мозайка басейн на шадравана.

И тогава водата спряла.

Голи мъже, които се канели да вземат един последен душ преди да напуснат обществените бани, започнали да кълнат, молейки всемогъщия Зевс да накаже виновника за спрялата вода. Край притихналите обществени чешми робите се завайкали, чудейки се как ще се върнат при господарите си без вода и как ли ще бъдат наказани за това. Кръчмарите заповядали на слугите си да забърсват мръсните съдове с надеждата, че подпийналите клиенти няма да забележат разликата. Нежните страни на сенаторската съпруга поруменели от срам, докато приятелките й се кикотели на замлъкналия шадраван.

Стоте хиляди жители на Филипопол, които водели цивилизован живот с постоянно течаща вода, изведнъж разбрали колко е лесно да приемеш за даденост нещо, което изисква усилия и човешка изобретателност.

През това време хората, които отговаряли за водоснабдяването на Филипопол, били заети. Те проверили резервоара на акропола, който събирал и разпределял водите по градската канализация. Убедили се, че големият резервоар за спешни ситуации като тази на хълма извън градските стени, който сега е известен като Джендем тепе, ще осигури на града достатъчно вода на първо време.

Следващата им задача била по-трудна. Те трябвало да открият къде е течът в огромната водоснабдителна система на града.

Римски Филипопол бил жаден град. Всеки ден два големи акведукта с обща дължина от 30 км го снабдявали с 43 000 куб.м прясна вода от Родопите. Някои части от трасетата им вървели високо над земята на масивни колони от камъни и тухли, високи 6-8 м. Друга част от трасетата била подземна. Към града водел и допълнителен водопровод, дълъг 5 км.

Но жителите на Филипопол не знаели и не се интересували как работело водоснабдяването. Те искали водата си сега – и я получили. Резервоарът на Джендем тепе бил задействан и водата се завърнала в чешмите и каналите. Мъжете в баните си взели последния душ, клиентите в кръчмите получили чисти чинии, робите се върнали у дома с пълни съдове, и момичетата в сенаторския дом подновили играта си в шадравана.