Форум и Одеон

Търговци, пътници, занаятчии, жреци: форумът бил туптящото сърце на Филипопол...

Виж повече

Сграда Ейрене

Пищни мозайки и древен лукс в жилището на заможно филипополско семейство...

Виж повече

Стадион

Където 30 000 души гледали оспорвани спортни състезания...

Виж повече

Театър

Пиеси, музикални състезания, гладиаторски игри: в театъра на Филипопол имало място за всичко...

Виж повече

Малка базилика

Изследвайте майсторството, красотата и скритото значение на мозайките в тази църква...

Виж повече

Епископска базилика

Най-голямата църква на Филипопол е на място, смятано за свещено от поколения граждани...

Виж повече

Укрепления на Трихълмието

Омагьосващ пъзел от хилядолетни стени, защитавали най-високата част на града...

Виж повече

Източна порта

За филипополци, тя била началото на пътя към Константинопол...

Виж повече

Акведукт

Всеки ден той носел 43 000 куб. м вода на жадния Филипопол...

Виж повече

Обществена баня

Любимо място за освежаване на гражданите, уморени от шума на форума...

Съкровищница / Монетарница

Тук прецизни администратори управлявали финансите на цялата провинция...

Източни терми

Те били толкова хубави, че хората ги вдигнали отново след хунското опустошение от 441-442 г...

Преториум

Резиденцията на императорския представител в града била пищна и удобно близо до театъра...

Синагога

Еврейската общност на Филипопол построила най-голямата и стара синагога на Балканите...

Мост

Каменната връзка на Филипопол с Диагоналния път, по който минавали търговци и армии...